Automatisk Smørekop

Alle vores stå- og flangelejer kan forsynes med smørekopper, der fyldes med smørefedt.

Disse kan monteres udendørs såvel som indendørs, på sværttilgængelige steder og sågar under vand.

Med smørekopper er du altid sikret, at lejet får den rette mængde fedt, hvorved dyre reparationer som regel kan undgås og dermed give besparelser på længere sigt.

Slot Grease – Automatisk Lejesmøring